Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 03.04.2024.

Personas ar īpašām vajadzībām Saņēmēji

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķir lietošanā, lai veicinātu personas, kas pārvietojas riteņkrēslā, integrāciju, neatkarību un funkcionēšanu sabiedrībā. Lai pacēlājs tiktu piešķirts lietošanā, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt lietošanā pacēlāju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī nepieciešamības gadījumā pilnvaru. Persona iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 1) invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 2) izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā; 3) īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 4) mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi. Plašāku informāciju var uzzināt zvanot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītāja vietniekam Uldim Purenkovam: 67105980 vai rakstot: uldis.purenkovs@riga.lv 2. Pakalpojuma apmaksa Pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ir līdz 10 000 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) atbilstoši Pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Ja pacēlāja iegādes un ierīkošanas izmaksas pārsniedz noteikumu noteikto summu, persona var veikt līdzmaksājumu. 3. Pakalpojuma saņemšana Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju uzstādīšana vai piegāde personas dzīvesvietā. Personai, pienākot rindai invalīdu riteņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai, tas tiek uzstādīts dzīvojamās mājas kāpņu telpā, kurā dzīvo persona, kas pārvietojas riteņkrēslā, ja tehniski tas nav iespējams personai var tikt piešķirts mobilais pacēlājs. Pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pacēlājs tiek piešķirts lietošanā saskaņā ar līgumu, kuru noslēdz persona un pašvaldības iestāde. Persona vai tā asistējošā persona tiek apmācīta pacēlāja lietošanā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Avoti"
  Adrese:
  Avotu iela 31/2, Rīga, LV - 1009
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Krasts"
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV - 1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīga Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Daugava"
  Adrese:
  Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV - 1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 00:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Pļavnieki"
  Adrese:
  Salnas iela 2, Rīga, LV - 1021
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Āgenskalns"
  Adrese:
  Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV - 1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs „Dzirciems”
  Adrese:
  Baldones iela 2, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pēc iepriekšējā pieraksta.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Bolderāja"
  Adrese:
  Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV - 1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Imanta"
  Adrese:
  Imantas 8. līnija 1 k-2,Rīga, LV - 1083
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs „Vidzeme"
  Adrese:
  Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006 Brīvības gatve 266, Rīga, LV - 1006
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs centrs "Purvciems"
  Adrese:
  Ieriķu iela 2b, Rīga, LV - 1084 Pērnavas iela 1, Rīga, LV - 1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Ziemeļi"
  Adrese:
  Hanzas iela 7, Rīga, LV - 1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālais dienests
  Adrese:
  Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas Sociālais dienests
  Adrese:
  Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -