Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, e-pastā vai pa pastu. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: Aizpildīts "Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana)" (veidlapa Nr.DA_109_v4) vai "Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu" (veidlapa Nr. DA_110_v4) ar pievienotiem dokumentiem: - Īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija; - Administratīvā procesa likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā izdota pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona); - Zemes gabala robežu plāna (-u) kopija (-as) ar norādītām robežpunktu koordinātēm un iezīmētām sarkanajām līnijām; - Projekta priekšlikums; - Maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā (izņemot blakus zemes vienību apvienošanu bez projekta izstrādes). Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīga valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā darba laikā, atstājot dokumentus Dzirnavu ielā 140, Rīgā pie centrālās ieejas novietotajā aizslēdzamajā skapī. Dokumentu kopumu līdz 50 lapām var iesniegt jebkurā diennakts laikā. 2. Pakalpojuma saņemšana Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai u.c.) izsniedz klātienē, pa e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai pastu. Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  34,15 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Pakalpojuma apmaksa 1.Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšana" maksas pakalpojums. 2.Pieprasot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta oficiālo izstrādāto dokumentu "Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana", iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā: - par vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. - EUR 34,15, - par vienu lēmumu zemes gabalam ar kopējo platību no 1201 kv.m. - EUR 65,45. 3. Bez maksas ir blakus zemes vienību apvienošana bez projekta izstrādes. Maksājuma rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ. nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -