Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Tukuma novads)

Tukuma novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Ja īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, tad ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt. Dzīvesvietas anulēšana ir bez maksas. Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klātienē pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: 1) iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu; 2) personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība); 3) pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara; 4) īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; 5) dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir beidzies noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.). Pakalpojumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu var pieprasīt arī pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu. Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic datu pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas. Iesniedzējs lēmumu saņem iesniegumā norādītajā kanālā (e-adresē, e-pastā, klātienē vai pa pastu).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tukuma novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000050975
  Papildu informācija:
  Mājokļu jautājumu speciālists, e-pasts: dace.grenevica@tukums.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Tukuma novada Degoles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Irbes" - 1, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 12:00
  Ceturtdiena 08:00 - 12:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Pūres pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Vārpas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Tumes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Engures pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Sēmes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Zentenes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Gobas", Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Džūkstes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Biedrību nams", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 16:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Lestenes pagasta pakalpojuma centrs
  Adrese:
  "Saules", Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 08:00 - 11:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Slampes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Kultūras pils", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Viesatu pagasta valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Viekaļas", Viesatas, Viesatu pag., Tukuma nov., LV-3142
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Kandavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Lapmežciema pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Smārdes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Irlavas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Jaunpils pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00

  8.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Pūres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pūre 18", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 18:00
  Otrdiena 10:00 - 18:00
  Trešdiena 10:00 - 18:00
  Ceturtdiena 10:00 - 18:00
  Piektdiena 10:00 - 18:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Engures pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Cēres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Silavas" - 1, Cēre, Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Matkules pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Bērzi", Matkule, Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Vānes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zantes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zemītes pagasta valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Cerības", Zemīte, Zemītes pag., Tukuma nov., LV-3135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Tukuma novada pašvaldība
  Adrese:
  Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00
  Otrdiena 00:00 - 24:00
  Trešdiena 00:00 - 24:00
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00
  Piektdiena 00:00 - 24:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -