Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana un deklarācijas iesniegšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 09.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Decentralizētās kanālu sistēmas īpašnieks vēršas ar iesniegumu klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centros, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai elektroniski uz e-pastu vai uz e-adresi. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam – Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.66 ” Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību” 4.punktā noteiktajam, sistēmas īpašnieks vai valdītājs jāiesniedz sistēmas reģistrācijas iesniegums šādā termiņā: - līdz 2021. gada 31. decembrim par sistēmām, kas izbūvētas un/vai nodotas ekspluatācijā līdz 2021. gada 31. decembrim; - viena mēneša laikā pēc sistēmas izbūves un/vai nodošanas ekspluatācijā par sistēmām, kas izbūvētas pēc 2021. gada 31. decembra. Decentralizētās kanālu sistēmas īpašnieks vēršas ar iesniegumu klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centros, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai elektroniski uz e-pastu vai uz e-adresi. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu nodaļa vērš uzmanību, ka decentralizēto kanalizācijas īpašniekam ir pienākums nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī līdz kārtējā gada 1. maijam iesniegt Mājokļu un vides departamentā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam informācijas apjomam. Ja notikušas izmaiņas sistēmas reģistrācijas apliecinājumā norādītajā informācijā (Īpašnieka maiņa, sistēmas pārbūve, sistēmas veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto personu sastāvā), Īpašniekam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām jāiesniedz paziņojums Mājokļu un vides departamentā par veiktajām izmaiņām, norādot ziņas par veiktajām izmaiņām un to veikšanas datumu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Decentralizētās kanālu sistēmas īpašnieks vēršas ar iesniegumu klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centros, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai elektroniski uz e-pastu vai e-adresi. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Lokālo kanalizācijas sistēmu un vides objektu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, tam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu. 2. Pakalpojuma saņemšana Iesniedzējs pa tālruni var iegūt informāciju par savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā vai paļauties uz klusēšanas-piekrišanas principu, ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas no departamenta nav nekāda pieprasījuma, uzskatīt, ka decentralizēta kanalizācijas sistēma ir reģistrēta.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53,tālruņa numurs: 67 474 700

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -