Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai apkures veida maiņai (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 02.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Departaments) izskata fizisko un juridisko personu vai viņu pilnvaroto personu iesniegumus un sagatavo informāciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijai lēmuma pieņemšanai par izvēlētā siltumapgādes veida saskaņošanu: 1. Lokālo siltuma avotu izbūvei ēkās/būvēs/telpās un jaunbūvēs. 2. Lokālo siltuma avotu rekonstrukcijai ēkās/būvēs/telpās. 3. Kopīpašumā esošās teritorijās un ēkās/būvēs/telpās/daudzdzīvokļu mājās, ierīkojot jaunu vai mainot siltumapgādes veidu ēkai vai atsevišķam dzīvoklim/telpai, jāiesniedz nekustamā īpašuma īpašnieku kopības piekrišana siltumapgādes veida ierīkošanai/maiņai. Lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, atbilstoši Latvijas Republikas likumu, Rīgas domes esošo normatīvo aktu prasībām un centralizētās siltumapgādes darbības zonai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona personīgi iesniedz iesniegumu Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centros vai Iesniedzējs iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniski uz Departamenta oficiālo e-adresi vai uz Departamenta e-pastu. Iesniegumu iesniedz arī Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), noformējot darba uzdevumu: tehnisko noteikumu pieprasījumu, adresētu Departamentam. 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz: 1) pilnībā aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa; 2) pilnvarotām personām - pilnvaras kopija; 3) atsevišķam dzīvoklim/telpai, ja tiek mainīts siltumapgādes veids: skursteņslaucītāja akts par ventilācijas kanālu un dūmvada tehniskā stāvokļa atbilstību izvēlētās siltumapgādes sistēmas iekārtas uzstādīšanai 4) ja tiek mainīts siltumapgādes veids: ēkas/dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas plāna kopija no inventarizācijas lietas. Iesniedzējs saņem komisijas lēmumu uz norādīto e-pasta adresi. Ja iesniedzējam nav e-pasta adreses, pieņemtais lēmums ierakstītā vēstulē tiek nosūtīts personīgi nekustamā īpašuma īpašniekam uz viņa norādīto dzīves vietas adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas izpilddirektoram (Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viena mēneša laikā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Telefons +371 67474700

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -