Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Preiļu novads)

Preiļu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojums ir bezmaksas. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: -iesniegums; -klātienē jāuzrāda pase vai personas apliecība; -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls); -juridiskai personai jāuzrāda pārstāvja pilnvarojums (oriģināls); -īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (oriģināls); -jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus (tiesas spriedums, laulības šķiršanas apliecinošs dokuments, u. c.). Iesniedzams dokuments: Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 2. Pakalpojuma saņemšana Pašvaldība lēmumu par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējs lēmumu saņem iesniegumā norādītajā kanālā (e-adresē, e-pastā, pa pastu vai klātienē). Lēmums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000065720
  Papildu informācija:
  Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. E-pasta adrese: dome@preili.lv; tālr. 65322766

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Aizkalnes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Otrdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Trešdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Ceturtdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Piektdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Galēnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 12:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saunas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Riebiņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Saules iela 1, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Silajāņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-10.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vārkavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rušonas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Stabulnieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 14:00 - 17:00

  14.00-17.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sīļukalna pagasta pārvalde
  Adrese:
  Latgales iela 1A - 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena -
  Trešdiena 13:00 - 17:00

  13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst.13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Pelēču pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00–12.30 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.30 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.30 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.30 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Aglonas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  08:30-12:30 13:00-18:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  08:30-12:30 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rožkalnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Upmalas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Preiļu novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Preiļu novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -