Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana, apstiprināšana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) kontrole teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi: - lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību; - nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana; - prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; - prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai; - prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai; - valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses; - lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali); - informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kam pievieno: - īpašnieka izsniegtu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona; - grafisku pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas; - zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts. 2. Pakalpojuma saņemšana Bezmaksas pakalpojuma saņemšana 30 kalendāro dienu laikā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Viena mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64210681

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa (adreses)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Cits kanāls:
  Zemes ierīcība Brenguļu, Mazsalacas pag., Mazsalacas pilsēta, Plāņu, Ramatas pagasts, Sedas pilsētā
  Adrese:
  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Cits kanāls:
  Zemes ierīcība Ipiķu, Jeru, Ķoņu, Lodes, Naukšēnu pagastā, Rūjienas pilsētā, Vilpulkas pagastā
  Adrese:
  Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Cits kanāls:
  Zemes ierīcība Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Trikātas, Valmieras, Vecates pagastā
  Adrese:
  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Cits kanāls:
  Zemes ierīcība Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Jercēnu pagastā
  Adrese:
  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -