Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Ogres novada pašvaldība)

Ogres novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, ja izpildīti sekojoši nosacījumi: 1) Pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas; 2) Bērna dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā; 3) Vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot; 4) Bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novadā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pabalsta pieprasītājs Ogres novada Sociālajā dienestā vai kādā no tā klientu apkalpošanas vietām, atbilstoši savai dzīvesvietai iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai. Iesniegumu var iesniegt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības iela 33, Ogrē. elektroniski – nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi; iesniedzot Iesniegumu Sociālajā dienestā; iesniedzot Iesniegumu tuvākajā Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai valsts pārvaldes vienotajā klientu apkalpošanas centrā; nosūtot Iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu; elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu Sociālajam dienestam uz elektroniskā pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un otra bērna vecāks dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmā (SOPA). 2. Pakalpojuma saņemšana Ogres novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pozitīva lēmuma gadījumā izmaksā pabalstu, to pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu 10 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu dienu. Atsevišķos gadījumos Ogres novada pašvaldības kasēs skaidrā naudā. Pabalsta apmērs par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu noteikts – pirmajam 100 euro, otrajam 200 euro, trešajam un katram nākamajam – 300 euro.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ogres novada Sociālā dienesta amatpersonas lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, persona var apstrīdēt Ogres novada Sociālā dienesta vadītājam, bet Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ogres novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024455

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Lauberē
  Adrese:
  Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada Sociālais dienests
  Adrese:
  Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  13.00-17.30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00-12.00

  Apmeklētāju pieņemšana pie vadītājas: Otrdienās 13.00 – 17.30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  13.00-16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00-12.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Krapē (Pagasta pārvalde)
  Adrese:
  "Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Meņģelē (“Pagastmāja”)
  Adrese:
  "Pagastmāja", Meņģele, Meņģeles pag., Ogres nov., LV-5047
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Lēdmanē
  Adrese:
  "Pagastmāja", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Mazozolos
  Adrese:
  Rīgas iela 5, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Ķegumā
  Adrese:
  Komunālā iela 3, Ķegums, Ogres nov., LV-5020
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Suntažos
  Adrese:
  "Tautas nams", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Ikšķilē
  Adrese:
  Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Ogresgalā
  Adrese:
  Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Rembatē
  Adrese:
  Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ogres nov., LV-5016
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Taurupē
  Adrese:
  Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Jumpravā
  Adrese:
  Daugavas iela 6, Jumprava, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Birzgalē
  Adrese:
  Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Ķeipenē
  Adrese:
  "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Madlienā (“Pagastmāja”)
  Adrese:
  "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  ONSD klientu pieņemšana Lielvārdē
  Adrese:
  Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -