Pabalsts jaundzimušā aprūpei (Bauskas novada pašvaldība)

Bauskas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 22.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts 200 euro par vienu bērnu sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kura pamata dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. 2. Pakalpojuma apstrāde Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti. 3. Pakalpojuma saņemšana Pabalsts tiek pārskaitīts iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Bauskas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116223
  Papildu informācija:
  Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja,T.20219567,e-pasts - socialais.dienests@bauskasnovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Sociālais dienests
  Adrese:
  Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -