Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšana (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 23.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Iesniegums ar vēlmi veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu var tikt iesniegts tikai par Saldus novada pašvaldībai piederošām ūdenskrātuvēm.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-adresi vai e-pastu. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai 2. Pakalpojuma apstrāde Pēc rezolūcijas saņemšanas pašvaldība sagatavo un ievieto publisku sludinājumu vietējā laikrakstā “Saldus Zeme” un mājaslapā www.saldus.lv, kurā aicina interesentus pieteikties konkrētās ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai. Pēc sludinājuma termiņa beigām attiecīgais speciālists sagatavo Lēmuma projektu, kurš tiek izskatīts piekritīgā komisijā, pēc tam komitejā. Lēmumu pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija - Dome. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts Pilnvarojuma līgums. Saskaņā ar šo līgumu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājs izstrādā konkrētās ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas nolikumu, saskaņo šo nolikumu ar Zemkopības ministriju un valsts pārvaldes institūcijām, un iesniedz nolikumu atpakaļ pašvaldībai. Pašvaldības lēmējinstitūcija - Dome, pieņem saistošos noteikumus par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenskrātuvē, nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, pēc tam saistošos noteikumus publicē “Latvijas Vēstnesis”, un tad tie stājas spēkā. 3. Pakalpojuma saņemšana Līgums parakstāms vienlaicīgi ar Domes lēmuma izraksts saņemšanu. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas pieprasītāja nolikuma izstrādes un saskaņojuma saņemšanas laiki atkarīgi no paša licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētāja. Pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldībā, saistošie noteikumi tiek pieņemti mēneša laikā. Domes lēmuma izraksts par saistošo noteikumu pieņemšanu saņemams piecu darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Licences apmaksa: Saskaņā ar saistošiem noteikumiem.
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Saldus novada pašvaldība, 63807283

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Saldus novada pašvaldība
  Adrese:
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Saldus novada pašvaldība
  Adrese:
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -