Bērna uzņemšana pašvaldības Pirmskolas izglītības iestādes (PII) rindā (Limbažu novads)

Limbažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Fiziskās personas Saņēmēji

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  • Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (pielikums Nr.1) klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu "Par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē" pašvaldībai e-pastā: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv, oficiālā e-adrese (Limbažu novada Izglītības pārvalde) vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv. Iesniegumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu. • Iesniegumu elektronisko uzskaiti un to kārtošanu hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma attiecīgajā bērna dzimšanas gadā rindu vietas saņemšanai iestādēs veic pašvaldības dokumentu vadības sistēmā NAMEJS (turpmāk tekstā DVS Namejs). • Līdz vietas piešķiršanai iestādē vecākiem ir tiesības mainīt iesniegumā norādīto vēlamo iestādi un izvēlēto iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, kā arī veikt labojumus iesniegtajā iesniegumā (pielikums Nr.2). • Bērnu likumiskiem pārstāvjiem ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē, saņemot informāciju telefoniski vai klātienē Izglītības pārvaldē. Vietas izglītības iestādēs tiek piešķirtas, ievērojot šādu prioritāro secību: 1. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu; 2. bērni no Limbažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām audžuģimenēm; 3. bērni, kuriem kārtējā gadā jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai programma; 4. bērni, kuru kāds no vecākiem strādā attiecīgajā izglītības iestādē; 5. bērni, kuru vismaz viens no vecākiem ir deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā 3 (trīs) mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas; 6. bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi; 7. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas; 8. pašvaldībā deklarēti bērni, kuriem neviens no vecākiem nav deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā; 9. citās pašvaldībās deklarētie bērni. Ja bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā iestādē nav iespējams nodrošināt bērnam vietu, bērna likumiskajam pārstāvim tiek piedāvāta vieta iestādē, kurā ir brīva vieta.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Limbažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114631
  Papildu informācija:
  Izglītības pārvaldes Personāla speciāliste Liene Čečiņa Tālr.26300217

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Sabiedriskais centrs", Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu nov., LV-4063
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Vilzēnu pamatskola", Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu nov., LV-4068
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Umurgas pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepupes pagasta pakalpojuma sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Mežgravas", Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Liepas", Gravas, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liene Čečiņa, Komisijas sekretāre
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  "Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Skolotāju iela 2, Pāle, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alojas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Jūras iela 13, Aloja, Limbažu nov., LV-4064
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Lielā iela 7, Staicele, Limbažu nov., LV-4043
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salacgrīvas apvienības pārvalde
  Adrese:
  Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs
  Adrese:
  Parka iela 16, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00; 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 07:30 - 18:00
  Otrdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Trešdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Ceturtdiena 07:30 - 17:00

  7:30-17:00

  Piektdiena 07:30 - 16:00

  7:30-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -