Zemes pirkuma līgumu slēgšana (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 09.01.2024.

Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Komersanti, Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" iegūst īpašumā Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz: Fiziskai personai: - pase vai pilnvara (pilnvarotai personai); - dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. Juridiskai personai: - dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; - sertifikātu nomaksu apliecinošs dokuments; - pase vai pilnvara (pilnvarotai personai); - reģistrācijas apliecība, izziņa no Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām. 2. Pakalpojuma saņemšana Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, dzīvokļa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Daugavpils pilsētas pašvaldība

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000077325
  Papildu informācija:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa, tālr. 65404352

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -