Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, pārveidošanai, demontāžai un izvešanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētā (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 19.06.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta kapsētu pārvaldes kapsētu pārziņi izskata kapavietas uzturētāja vai tā pilnvarotās personas iesniegumu par kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu, pārveidošanu, demontāža vai izvešanu un dod atļauju šo darbu veikšanai. Pakalpojums ir maksas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klients ierodas pie kapsētas pārziņa un iesniedz iesniegumu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Iesniegt kapavietas uzturētāja iesniegumu. 2. Uzrādīt, ja darbus veic fiziskā vai juridiskā persona, personas apliecinošu dokumentu. 3. Uzrādīt Kapsētu pārvaldes izsniegto caurlaidi iebraukšanai kapsētā. 2. Pakalpojuma apmaksa Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: - atļauja par kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai vai demontāžai 1 kapavietā 15.00 EUR Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964) Apmaksas veids: Kapsētas pārvaldes kasē Aizsaules iela 1a, Rīga vai bankā. Bankas rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 RD iestāde : Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV58RIKO0023300005020 LuminorBank AS, Bankas kods: RIKOLV2X 3. Pakalpojuma saņemšana Kapsētas pārzinis dod atļauju kapavietas aprīkojuma demontāžai vai uzstādīšanai.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kapsētu pārvalde

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

  Citi klātienes kanāli:
  Kapsētu pārvaldes kapsētu darba laiki
  Adrese:
  Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Otrdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Trešdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30

  Piektdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Sestdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā ebreju kapsēta)

  Svētdiena 09:30 - 16:00

  pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā ebreju kapsēta)

  Piezīme. Mārtiņa, Torņkalna, Torņkalna pareizticīgo, Juglas, Biķeru un Kapsila kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.