Licence alus mazumtirdzniecībai

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Licence alus mazumtirdzniecībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības realizēt alu gala patēriņam veikalos, restorānos, kafejnīcās u.c. tirdzniecības vietās Latvijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu un dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniedz elektroniski Valsts ieņēmuma dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi" – "Licence alus mazumtirdzniecībai". Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.662 (24.punkts). Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība. 2. Valsts nodevas samaksa Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva. Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. 3. Pakalpojuma saņemšana Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID EDS. VID tīmekļvietnes sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai izsniegšanu ir 42 euro par katru tirdzniecības vietu. Pārreģistrējot speciālo atļauju (licenci), ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, jāmaksā valsts nodeva 14 euro apmērā. Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22). Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS); 2) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: