Mājokļa pabalsta piešķiršana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Bezdarbnieki, Personas ar zemiem ienākumiem, Fiziskās personas Saņēmēji

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" citstarp nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības jāvēršas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāiesniedz iesniegums un dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālo lietu pārvaldes rīcībā. Ja iepriekš nav bijis piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tad, lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot: 1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas; 2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā; 3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā; 4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem; 5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus noteikumos norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu; 6) dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā; 7) citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu. 2. Pakalpojuma saņemšana Sociālais dienests mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt. Mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Valmieras pilsētas pašvaldības domē. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma saņemšanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, tel. nr.: 64207140

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Sociālās palīdzības nodaļa (pabalsti)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -