Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma izskatīšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 24.04.2024.

Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi, Komersanti Saņēmēji

Ikvienam atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai paziņotu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldībā ir iesniedzams pieteikums, kurā atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" prasībām, ir norādāma šāda informācija: 1) pasākuma veids - sapulce, gājiens vai pikets, veidlapā atzīmējot atbilstošo veidu; 2) norises datums un laiks; 3) norises vieta, gājiena rīkošanas gadījumā - maršruts; 4) plānotais pasākuma dalībnieku skaits; 5) pasākuma organizators; 6) pasākuma vadītājs; 7) pasākuma vadītāja palīgs vai palīgi, ja tādi nepieciešami; 8) kārtības uzturētāji (uz katriem 100 pasākuma dalībniekiem nepieciešami 2 kārtības uzturētāji), kas veic pašrocīgu parakstu uz pieteikuma. Visām pieteikumā minētajām fiziskām personām ir norādāms vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese. Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikums iesniedzams ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises. Iesniedzot pieteikumu klātienē, fiziskām personām jāuzrāda pase, savukārt juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pase un jāiesniedz juridiskās personas pilnvara iesniegt pieteikumu. Pieteikumam jāpievieno: 1) pasākuma norises vietas shēma vai gājiena maršruts; 2) līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu; 3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem. Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta. 2. Pakalpojuma saņemšana Latvijas Republikas Satversmes 103.pants un likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 13.panta otrā daļa pulcēšanās brīvības īstenošanai paredz paziņošanas, nevis atļaujas saņemšanas sistēmu. Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei tiek izsniegts klātienē vai nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde
  Adrese:
  Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -