Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana nekustamajam īpašumam (zemei /ēkai)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai: 1) lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā; 2) lēmuma pieņemšana par adreses maiņu; 3) lēmuma pieņemšana par adreses statusa maiņu (adreses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda pašvaldībai adresēts iesniegums. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. jāiesniedz īpašnieka izsniegta pilnvara, un, ja nepieciešams, zemes robežu plāna kopija ar norādītu ēku, kurai jāpiešķir adrese. 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Viena mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 29459922

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa (adreses)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -