Fiskālā pārstāvja reģistrācija pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Fiskālā pārstāvja reģistrācijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā veidlapa. Fiskālajam pārstāvim piešķir atsevišķu fiskālā pārstāvja reģistrācijas numuru.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Fiskālais pārstāvis ir ar PVN apliekamā persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu, maksā PVN valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts apliekamo personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu šādos darījumos: - preču izlaišana brīvam apgrozījumam un turpmākā piegāde citas dalībvalsts apliekamai personai - preču izlaišana brīvam apgrozījumam un turpmākā piegāde iekšzemē - preču saņemšana iekšzemē un tālākā eksportēšana - preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā un tālākā eksportēšana. Persona, kura vēlas reģistrēties kā fiskālais pārstāvis, iesniedz aizpildītu iesniegumu "Iesniegums fiskālā pārstāvja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā". Ja reģistrācijas iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, tā vienlaikus ar šo iesniegumu iesniedz rakstveida pilnvaru. Iesniegumu iesniedz VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēlas sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam". Citas dalībvalsts personai vai ES teritorijā nereģistrētai personai, kuras iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai iekšzemē piegādā preces, nav jāreģistrējas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tās attiecīgajos darījumos iekšzemē pārstāv fiskālais pārstāvis. 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par personas reģistrāciju VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā paziņo VID EDS.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 2) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: