Bērna reģistrācija uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība)

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 21.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Pirmsskolas vecuma bērni, Citi Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pieteikumu, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Pieteikumu iesniedz: 1. Elektroniski www.epakalpojumi.lv (iespējams reģistrēt tikai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā deklarētos bērnus). 2. Personīgi ierodoties Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē. Personīgi iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas, jāiesniedz vai jāuzrāda dokumenti, kas apliecina priekšrocības. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanās termiņu, un pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks: - attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam personīgi iesniedz iesniegumu, uzrāda bērna dzimšanas apliecību, un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu; - ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi. 2. Pakalpojuma saņemšana Pieteicējs aizpilda pieteikumu un reģistrē to saskaņā ar norādēm www.epakalpojumi.lv . Iesniedzot iesniegumu klātienē, pieteicējs pārbauda pašvaldības darbinieka ievadīto informāciju, apliecina iesniegto ziņu atbilstību, parakstoties uz aizpildītā un izdrukātā pieteikuma. Pašvaldības darbinieks izsniedz vienu pieteikuma eksemplāru. 3. Pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas Līdz vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecākam ir tiesības, iesniedzot iesniegumu, mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm un laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000025465
  Papildu informācija:
  Natālija Ančupāne, 64607218

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  13:00-16.30

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-16.30

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  13:00-16.30

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-16.30

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -