Dzīvesvietas deklarēšana (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība)

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 15.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Komersanti Saņēmēji

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Kādi dokumenti nepieciešami? 1. Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte, ārvalstniekiem – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja; 2. Pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls); 3. Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā; 4. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas; 2. Maksājuma solis www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas. Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē - valsts nodeva EUR 4,27. Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā: 1.politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā. 3. Pakalpojuma saņemšana Deklarētā dzīvesvieta tiek nomainīta tūlīt pēc izmaiņu reģistrēšanas Fizisko personu reģistrā. Klātienē jāuzrāda arī valsts nodevas nomaksas apliecinošu dokumentu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000025465
  Papildu informācija:
  Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV4601, tālrunis 64607609, iac@rezekne.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 12:30-16:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -