Dzīvesvietas deklarēšana (Talsu novada pašvaldība)

Talsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu, jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) • ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)); • ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte, • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība. 2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu). 2. 2.solis/Apstrādes solis/ Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma apmaksa: Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas-pretī izsniedzot kvīti vai ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā. Maksājuma rekvizīti: https://talsi.lv/kontakti/norekinu-rekviziti/ Saņēmējs: Talsu novada pašvaldība Reģistrācijas nr.: 90009113532 Pamata budžets: A/S "SEB banka" LV49UNLA0028700130033 UNLALV2X; Speciālais budžets: A/S "SEB banka" LV38UNLA0028700142065 UNLALV2X; Pamata budžets: A/S Citadele banka LV85PARX0012750880002 PARXLV22; Pamata budžets: A/S "Swedbank" LV79HABA0001402059015 HABALV22; Pamata budžets: A/S "Luminor Bank" LV45RIKO0002013183564 RIKOLV2X; Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Valsts nodevu nemaksā: 1. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski; 2. politiski represētās personas; 3. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 4. invalīdi; 5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 6. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 7. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšana: Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Talsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009113532
  Papildu informācija:
  +371 28300927

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Talsu novada Dundagas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 09:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Talsu novada Rojas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 09:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Talsu novada Mērsraga pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Klātiene - Apmeklētāju pieņemšanas centrs
  Adrese:
  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Otrdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  VPVKAC:
  Talsu novada Mērsraga pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Klātiene - Apmeklētāju pieņemšanas centrs
  Adrese:
  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Otrdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-13.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  VPVKAC:
  Talsu novada Rojas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 09:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Talsu novada Dundagas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 09:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -