Portāla lietotāja darba vieta

“Mana Latvija.lv” jeb lietotāja darba vieta ir portāla https://latvija.gov.lv sadaļa, kura ir pieejama jebkuram autentificētam lietotājam un sniedz pieeju e-adreses pastkastītei, lietotāja profilam, paziņojumiem un veiktajām darbībām portālā.

Lietotāja darba vieta nodrošina:


 • Sarakstes sadaļu, kas ir e-adreses pastkastīte un nodrošina sarakstes iespējas starp lietotāju un iestādēm.
 • Veikto darbību vēsturi, kurā tiek fiksētas lietotāja Portālā veiktās darbības:

  • Pieteikšanās un atteikšanās no portāla;
  • E-pakalpojumu uzsākšanas gadījumi;
  • Atzīme par profila informācijas maiņu;
  • E-adreses ietvaros veiktās darbības.

 • Paziņojumu sadaļu, kur pieejami visi paziņojumi, kas tiek sūtīti no pildītajiem e-pakalpojumiem.

 • Iestatījumu sadaļu, kas aizved uz trim apakšsadaļām:

  • Profila iestatījumi – pieejama lietotāja profila informācija;
  • Piekļuves tiesības/Pilnvarojumi – redzamas lietotāja izsniegtās pilnvaras un ir iespēja veikt fizisku personu pilnvarošanu;
  • iestatījumi – redzami lietotāja e-adreses iestatījumi.

 • Sadaļu "Mani dati", kur no dažādiem valsts reģistriem pieejama dažāda informācija par lietotāju.