Daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana

Tieslietu ministrija

Informācija atjaunota 04.12.2023.

Citi Saņēmēji

Daudzvalodu standarta veidlapas (turpmāk- Veidlapa) visā Eiropas Savienības teritorijā darbojas kopš 2019. gada 16.februāra un to ieviešanas mērķis ir-vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas. Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav pastāvīga juridiska spēka un tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas. Ja publiskajam dokumentam pievienota veidlapa, šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz šādas veidlapas: 1) Veidlapu atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 2) Veidlapu izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Veidlapu iespējams saņemt kādā no šīm valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, gēlu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru. Veidlapu izsniedz tikai izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota laikposmā sākot no 2013. gada 1. janvāra. Ja nepieciešama Veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota pirms 2013. gada 1. janvāra, tad personai jāpieprasa atkārtotais civilstāvokli apliecinošais dokuments, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību ar tai pievienotu Veidlapu. Veidlapu nevar pievienot izziņai par laulības reģistrāciju, ja laulība ir šķirta. Veidlapu izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai ir iespējams pieprasīt arī jebkurā Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļā un Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībā ārvalstīs. Ja persona vēlas pievienot veidlapu pirmreizēji izdotai apliecībai, kas izdota pēc 2013.gada 1.janvāra, tad to var pieprasīt tikai Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās vai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana Persona iesniegumu Tieslietu ministrijai var iesniegt: 1) nosūtot ar pasta starpniecību; 2) nosūtot e-pastā iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja tiek pieprasīts atkārtotais civilstāvokli apliecinošais dokuments, izmantojot e-pakalpojumu, tad Veidlapu var pieprasīt kopā ar šo dokumentu, norādot informāciju par veidlapas pievienošanu iesnieguma speciālo prasību daļā. 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma apmaksa notiek ārpus portāla, saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Rekvizīti pakalpojuma apmaksai un summa tiek nosūtīta personai e-pastā pēc iesnieguma reģistrēšanas. Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana notiek tikai pēc priekšapmaksas veikšanas. 3. Daudzvalodu standarta veidlapas saņemšana Dokuments tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz personas iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi vai uz personas e-adresi, vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tieslietu ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000070045
  Papildu informācija:
  67830675