Centralizēto eksāmenu sertifikātu, lēmumu un izziņu par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem saņemšana

Izglītības un zinātnes ministrija

Informācija atjaunota 01.07.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

INFORMĀCIJAI: E-pakalpojums būs pieejams tikai PILNGADĪGĀM PERSONĀM. Ja esat nepilngadīgs, palūdziet datus apskatīt vecākiem. E-pakalpojumā persona varēs saņemt (lejupielādēt) elektroniskā formā izsniegtos centralizēto eksāmenu sertifikātus (sākot ar 2023. gadu) un valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus, kas izsniegti sākot ar 2023. gadu. Attiecībā uz elektroniskajiem dokumentiem tiek nodrošināta tūlītēja dokumenta lejupielāde. Gadījumā, ja pārbaudījums kārtots pirms 2023. gada 1. janvāra, tad, lai saņemtu dokumenta dublikātu vai izziņu par pārbaudījuma nokārtošanu, nepieciešams vērsties ar iesniegumu Valsts izglītības satura centrā visc@visc.gov.lv Šobrīd dokumentu dublikātu saņemšanu e-pakalpojumā pieteikt nav iespējams. Centralizēto eksāmenu sertifikātus un lēmumus par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem var saņemt persona var par sevi, savu nepilngadīgo bērnu, aizgādībā vai aizbildniecībā esošu personu. E-pakalpojums nav pieejams pilnvarotām personām, pilnvarotām personām jāvēršas ar iesniegumu Valsts izglītības satura centrā. Dokumenta saņemšana papīra formā atkarībā no dokumenta veida var būt maksas pakalpojums. Ja pieprasījums pēc e-pakalpojuma datiem ir pārāk liels, e-pakalpojums var nebūt pieejams.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. E-pakalpojuma "Centralizēto eksāmenu sertifikātu, valsts valodas prasmes apliecību un šo dokumentu dublikātu saņemšana" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas instrukcija (turpmāk – Instrukcija) nosaka kārtību, kādā portāla https://latvija.gov.lv lietotājs – pieteikuma iesniedzējs, lieto Pakalpojumu. 2. Lai saņemtu Pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā https://latvija.gov.lv un jāapstiprina e-pakalpojuma lietošanas noteikumi. 3. Vispārīga informācija par Pakalpojumu pieejama e-pakalpojuma kartītē, uzklikšķinot uz Pakalpojuma nosaukuma. 4. Pakalpojuma izpildes secība: 4.1. Uzsākot Pakalpojumu, jāveic autentifikācija (personai, kura iesniedz pieteikumu dokumenta saņemšanai). 4.2. Pēc veiksmīgas autentifikācijas parādās: a) informācija par iespēju saņemt dokumentu vai iesniegt pieteikumu dokumenta dublikāta saņemšanai, sev vai kādai no pārstāvētajām personām; b) pēc personas izvēles var norādīt kāda pārbaudījuma (valsts valodas prasmes pārbaudes, centralizētā eksāmena vai profesionālās kvalifikācijas ieguvi) apliecinošo dokumentu – apliecību, sertifikātu persona vēlas saņemt. Gadījumā, ja dokuments izdots pēc 2023. gada 1. janvāra un nepieciešams dokuments elektroniskā formā, tad dokumentu var lejupielādēt no e-pakalpojuma vides. Ja nepieciešams saņemt elektroniski izsniegtu dokumentu papīra formā, tas jāpiesaka kā dokumenta dublikāts. 4.3. Kad pieteikuma forma aizpildīta, nepieciešams pārskatīt datus un iesniegt pieteikumu, un veikt apmaksu, ja aizpildot ekrānformu izvēlēts saņemt maksas pakalpojumu. Ja rodas kādi papildus jautājumi, tad aicinām sazināties ar Valsts izglītības satura centru rakstot iesniegumu uz e-pasta adresi atbalsts@visc.gov.lv, tel. 66051908 5. Lai beigtu darbu ar e-pakalpojumu, lietotājs nospiež pogu „Iziet no sistēmas” vai „Beigt darbu”. 6. Ja rodas jautājumi par sertifikātu saturu, aicinām sazināties pa 4.3. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruni. Kā alternatīvu skolēni var izmantot arī poirtālu eksameni.gov.lv

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000022399
  Papildu informācija:
  66051908

Pakalpojumu kanāli: