Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Citi Saņēmēji

Vecāki var pieteikt bērnu programmas apguvei jebkurā iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz 7 (septiņu) gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Grupas tiek komplektētas pēc iespējas atbilstoši vecumposmiem, pieejamajai telpu platībai un iestādes finansiālajam nodrošinājumam.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērnu uzņemšana iestādēs notiek visu gadu, uzrādot vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un bērna dzimšanas apliecību. Vecāku aizpildīto iesniegumu iestādes vadītājs vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks atbilstoši lietvedības prasībām reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Lai bērnu uzņemtu iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti: 1.iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē; 2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu; 3. medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). 4. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts; 5. bērniem speciālās izglītības programmās – valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija. 2. Pakalpojuma saņemšana Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, norādot apgūstamo programmu. Iestādes vadītājs, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē, nodrošina bērna vecākiem iespēju iepazīties ar šādiem dokumentiem: 1. iestādes reģistrācijas apliecību; 2. iestādes nolikumu; 3. iestādes iekšējās kārtības noteikumiem; 4. licencētajām programmām.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  -

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Izglītības un sporta pārvalde (64607201; 29495624)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -