Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura ierobežotās telpu platības dēļ nespēj nodrošināt bērnu uzņemšanu programmā saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām telpu platību prasībām programmas realizācijai, tās vadītājs iesniedz pārvaldē iesniegumu par statusa piešķiršanu iestādei, kurā ir rinda uz programmas apguvi (turpmāk tekstā – statuss). Izglītības pārvalde, pēc situācijas izpētes, ar vadītāja rīkojumu piešķir iestādei šo statusu, norādot datumu, ar kuru statuss tiek piešķirts. Ja vecāki izvēlas programmas apguvi savam bērnam konkrētā iestādē, kurai ar pārvaldes rīkojumu ir noteikts statuss, vecāki iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese). Šādos gadījumos iestādes vai pārvaldes vadītājs pirms iesnieguma rakstīšanas piedāvā vecākiem vietu programmas apguvei citā iestādē, kurai nav noteikts statuss. Ja iesniegums tiek iesniegts iestādē, tad iestādes vadītājs nodrošina tā iesniegšanu pārvaldē 1 (vienas) darba dienas laikā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Ja pasūtītāja izvēlētajai pirmsskolas izglītības iestādei ir Izglītības pārvaldes piešķirts statuss, ka šajā iestādē ir rinda uz pirmsskolas programmas apguvi, tad, pasūtītājs klātienē iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese). 2. Pakalpojuma saņemšana Izglītības pārvalde uz vecāku iesniegumā norādīto adresi nosūta Izziņu par bērna uzņemšanu rindā, kurā norāda bērna vārdu, uzvārdu, iestādi, kuras rindā bērns tiek uzņemts, reģistrācijas datumu un rindas kārtas numuru uz izziņas izsniegšanas brīdi.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Izglītības pārvalde (64607201, 64607186)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -