Mani dati izglītības reģistros

Izglītības un zinātnes ministrija

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP181-V2-0

Lietošanas noteikumi

1. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk –VIIS).2. Pakalpojuma ietvaros no Valsts izglītības informācijas sistēmas tiek sniegtas tikai VIIS eksistējošās ziņas. Netiek sniegtas ziņas, kuras nav tikušas reģistrētas VIIS. Vēršam uzmanību, ka dati par vispārējo un profesionālo izglītību VIIS ir pieejama kopš 2009./2010. mācību gada, bet par studējošajiem kopš 2018. gada.3. Iegūtajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs un tie nav paredzēti izmantošanai kā dokuments (izziņa).4. Lietotājs uzņemas atbildību, lai drošības pasākumu neievērošanas dēļ sagatavotie dati nenokļūtu trešo personu rīcībā.5. Lietotājam uzsāktā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas VIIS datos ir veiktas pēc pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā pakalpojuma uzsākšanas reizē.6. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumos.7. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumiem.