Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP54-V2-0

Lietošanas noteikumi

E-pakalpojuma „Informācija par uzturlīdzekļu parādu” saņemšanas nosacījumi: 

1. E-pakalpojuma „Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai” (turpmāk – pakalpojums) turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

2. Pakalpojums ir pieejams tiem portāla www.latvija.lv lietotājiem, kuri ir autentificējušies izmantojot e-paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļus.

3. Izmantojot pakalpojumu personām (iesniedzējiem) iespējams iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

4. Papildus iesniegumam, iesniedzējam Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai personīgi vai nosūtot pa pastu, uz adresi: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV – 1050, jāiesniedz tiesas nolēmuma norakstu vai apliecinātu kopiju, ja par uzturlīdzekļu piedziņu lēmusi ārvalsts tiesa.

5. Iesnieguma iesniegšana negarantē iesniedzējam labvēlīga lēmuma pieņemšanu par uzturlīdzekļu izmaksu.

6. Uzturlīdzekļu saņemšanas ierobežojumi ir:

 1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
  1. bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un nav uzsācis vai ir pārtraucis iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;
  2. bērns sasniedzis 21 gada vecumu;
  3. bērns stājies laulībā;
  4. bērns miris;
  5. parādnieks miris;
  6. iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
  7. iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu;
  8. iesniedzējam vai bērnam iesniedzējam nav Latvijas Republikā piešķirts personas kods un deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā;
  9. zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai.

7. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos.

8. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla "www.latvija.lv" lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.

Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.