Atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības vai izziņas no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra pieprasīšana

Tieslietu ministrija

Informācija atjaunota 02.05.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Lietotāju ievērībai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka tā veic darbus pie e-pakalpojuma pilnveides, kas nerada ietekmi e-pakalpojuma izpildei, bet var radīt īslaicīgus traucējumus, t.sk., to izpildei mobilajās ierīcēs. Šobrīd e-pakalpojums izpildei pieejams tikai latviešu valodā. Pakalpojums nodrošina personai iespēju pieprasīt un saņemt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra ieraksta, kas Latvijas dzimtsarakstu iestādēs sastādīts pēdējos 100 gados.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma pieprasīšana: 1. Pakalpojuma pieteikšana veicama secīgi Pakalpojumā noteiktajos piecos soļos, katrā atvērtajā solī norādot pieprasīto informāciju. 2. Nospiežot opcijas pogu “Turpināt”, atveras nākamais solis. No katra soļa iespējams atgriezties iepriekšējā solī, nospiežot opcijas pogu “Uz iepriekšējo soli”. Atvērtajā solī, nospiežot opcijas pogu “Atcelt”, Lietotājs tiek pārvirzīts uz portāla latvija.gov.lv (turpmāk – Portāls) sākumlapu un Pakalpojums netiek reģistrēts. 3. Pakalpojuma lauki, kas apzīmēti ar zvaigznīti (*), ir aizpildāmi obligāti. Iesnieguma veiksmīgai izpildei, iesniegumā vēlams ierakstīt visu pieprasīto vai Lietotājam zināmo informāciju. 4. Lietotājs izvēlas civilstāvokļa akta reģistra veidu, no kura vēlas saņemt dokumentu (dzimšanas reģistrs, miršanas reģistrs vai laulības reģistrs) un dokumenta veidu un formu, kādā vēlas saņemt pieprasīto dokumentu (apliecība papīra formā, izziņa papīra formā vai izziņa elektroniska faila formātā). 5. Lietotājs izvēlas iesnieguma adresātu, kas izpildīs iesniegto iesniegumu. 6. Lietotājs norāda kontaktinformāciju savstarpējai saziņai. 7. Lietotājs aizpilda iesniegumā pieprasītos civilstāvokļa akta reģistra datus saskaņā ar izvēlēto civilstāvokļa akta reģistra veidu (dzimšanas reģistrs, miršanas reģistrs vai laulības reģistrs). 8. Ja Lietotājs vēlas, iesniegumam var pievienot ne vairāk kā trīs datnes katra 2MB (doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, edoc, asice, jpg, jpeg, png, odt, odf, ods, odg, zip), kas jāpievieno vienlaikus. Datnes var būt: pilnvara, radniecību vai tiesisko ieinteresētību apliecinošais dokuments (izziņa, apliecība), tiesas nolēmums, to tulkojumi un apliecinājumi, advokāta orderis, u.c. dokumenti. 9. Lietotājs izvēlas, vai dokumentam nepieciešamas pieejamās papildu prasības, attiecīgi iezīmējot lauciņu “Jā” vai “Nē”. 10. Lietotājs norāda dokumenta pieprasīšanas pamatojumu un, nepieciešamības gadījumā, norāda arī speciālās prasības attiecībā uz pieprasāmo dokumentu. 11. Lietotājs izvēlas dokumenta saņemšanas veidu, kas tiek norādīts saskaņā ar Lietotāja iepriekš izvēlēto dokumenta izsniegšanas formu. 12. Pirms iesnieguma iesniegšanas Lietotājs pārbauda iesniegumā norādīto informāciju, pēc iesniegšanas iesniegums Portālā nav labojams vai atsaucams. 13. Ja iesniegumā informācija norādīta korekti, Lietotājs nospiež pogu “Iesniegt”. 14. Ja pakalpojums iesniegts veiksmīgi, Lietotājs savā e-pasta adresē saņem apstiprinošu paziņojumu. 15. Pakalpojuma piecu soļu kopējais izpildes laiks no 3 līdz 10 minūtēm. Iesnieguma saņemšana. 1. Iesnieguma izskatīšana notiek saprātīgā termiņā iesniegumu iesniegšanas kārtībā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā reģistrēšanas datuma iestādē. 2. Ja par pieprasīto dokumentu noteikta valsts nodeva vai ja pakalpojums noteikts kā maksas pakalpojums, Lietotājs informāciju par apmaksas veikšanas iespējām un summu saņems no tās dzimtsarakstu iestādes, kuru persona izvēlējusies kā iesnieguma adresātu, kādā no iesniegumā norādītajiem saziņas veidiem. 3. Pakalpojums tiks izpildīts pēc apmaksas veikšanas. 4. Lietotājs pakalpojuma apmaksu veic ārpus Portāla. 5. Lietotājs sagatavoto dokumentu saņems saskaņā ar e-pakalpojumā izvēlēto dokumenta saņemšanas veidu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Pakalpojuma apmaksa notiek ārpus portāla. Valsts nodevas vai maksas pakalpojuma apmēru, maksāšanas kārtību, atbrīvojumus un atvieglojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi vai katras pašvaldības apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis. Maksājums jāveic pēc maksājuma rekvizītu un kopējās apmaksājamās summas saņemšanas iesniegumā norādītajā saziņas kanālā.
 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Persona civilstāvokli apliecinošos dokumentus var pieprasīt jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no reģistra ieraksta sastādīšanas vietas Latvijā pēdējo 100 gadu robežās vai arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tieslietu ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000070045
  Papildu informācija:
  67830675, 67830682, 67830689

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kuldīgas novada Dzimtsarkatu nodaļa
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saulkrastu novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Ziemeļu Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Aglonas iela 4B, Rīga, LV-1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Vidzemes Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kuldīgas novada Dzimtsarkatu nodaļa
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Aglonas iela 4B, Rīga, LV-1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Ziemeļu Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saulkrastu novada Dzimtsrakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Cēsu iela 2, Valmiera, LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ventspils valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas Vidzemes Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Tieslietu ministrija
  Adrese:
  Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
  Adrese:
  Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Tieslietu ministrija
  Adrese:
  Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
  Adrese:
  Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -