Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Ventspils valstspilsētas pašvaldība)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Likumiskajiem pārstāvjiem iespējams bērnus reģistrēt Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu, kas īsteno vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas, rindas reģistrā (turpmāk – rindā) gan klātienē, gan elektroniski, kā arī sekot līdzi sava bērna situācijai šajā rindā. 1. Ja vecāki vēlas savus bērnus rindā reģistrēt elektroniski, tiem jāizpilda elektroniskais pieteikums e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, sekojot norādēm pakalpojumā “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” un izvēloties Ventspils pilsētas pašvaldību. Autorizēties portālā var ar e-paraksta viedkarti vai E-ID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām. • Elektroniski rindās var reģistrēt tikai savus bērnus saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja Iedzīvotāju reģistrā par bērnu vai vecāku ziņu nav vai dati neatbilst elektroniskajā pieteikumā norādītajiem datiem, pieteikumu reģistrēt nav iespējams. 2. Ja vecāki vai to pilnvarotās personas vēlas reģistrēt savus bērnus rindā klātienē, tiem jādodas uz Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (bērna dzimšanas apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments). • Izglītības pārvaldes darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām, klātienē aizpilda pieteikumu saskaņā ar vecāku sniegto informāciju un izdrukā to. Darbinieks pārbauda, vai bērns jau apmeklē kādu iestādi, šādā gadījumā pieteikumu reģistrē rindā uz izglītības iestādes maiņu. • Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu. Darbinieks reģistrē pieteikumu, izdrukā reģistrēto pieteikumu, paraksta to un atdod vecākam. Pieteikumus par bērniem, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, reģistrē tikai Izglītības pārvaldē. Bērnus rindā speciālās izglītības programmās reģistrē tikai Izglītības pārvaldē, iesniedzot nepieciešamos dokumentus. Reģistrējot bērnu šajā pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, vecākiem arī tiek piedāvāta iespēja sekot līdz sava bērna rindai elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv. Konsultācijas par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63601224 2. Pakalpojuma saņemšana Sekojot līdzi sava bērna situācijai šajā pirmsskolas izglītības iestāžu rindā, pēc identificēšanās e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vecākam ir iespēja iegūt informāciju par iepriekš pieteikta sava bērna datiem. No 1. maija līdz 15. maijam atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē kārtējā mācību gadā saskaņā ar reģistra datiem tiek izveidots pretendentu saraksts un pretendējošā bērna likumiskais pārstāvis tiek informēts par iespēju bērnu uzņemt izglītības iestādē no 1. septembra.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
  Reģistrācijas numurs:
  90000051970

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists, klātiene
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  14:00 - 18:00

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 11:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists, klātiene
  Adrese:
  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  14:00 - 18:00

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 11:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -