Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājuma vai izziņas pieprasīšana

Tieslietu ministrija

Informācija atjaunota 16.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Ja persona ir mainījusi vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, pēc personas lūguma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu. Maksa par atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu ir 7.16 eiro. Maksa par izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, ir 8.28 eiro. Pakalpojumu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā, maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas. No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo: 1) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 2) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; 3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 4) daudzbērnu ģimeni.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana Persona iesniegumu var iesniegt: 1) pa pastu, nosūtot uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536; 2) elektroniski, nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv; 3) nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) adresātam “Tieslietu ministrija”; 4) klātienē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā; 5) klātienē Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata. Iesnieguma aizpildīšanas aptuvenais laiks no 3 līdz 5 minūtēm. 2. Dokumenta saņemšana Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu papīra formā var saņemt: 1) pa pastu; 2) klātienē izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniska dokumenta veidā vai oficiālajā elektroniskajā adresē. Pieprasīto dokumentu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izņemot steidzamības kārtību.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tieslietu ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000070045
  Papildu informācija:
  67830678

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
  Adrese:
  Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -