Laulības reģistrēšana (Salaspils novads)

Salaspils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti: personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība; izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta; likumīgs spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu; izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls; ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls; ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls. Izsludinātajiem ir tiesības salaulāties sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas (1 kalenārais mēnesis un 1 diena pēc iesnieguma iesniegšanas), kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu. 2. Pakalpojuma saņemšana Jāiesniedz Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Salaspils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024008

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 14:00

  Plānojot Dzimtsarakstu nodaļas apmeklējumu piektdienā, lūdzam iepriekš piezvanīt (t.67981027).

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Salaspils dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 14:00

  Plānojot Dzimtsarakstu nodaļas apmeklējumu piektdienā, lūdzam iepriekš piezvanīt (t.67981027).

  Sestdiena -
  Svētdiena -