Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ludzas novada pašvaldība)

Ludzas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 25.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi Saņēmēji

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona, iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem. Persona sagatavoto iesniegumu var iesniegt: 1) klātienē; 2) pa pastu; 3) elektroniski e-pastā; 4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi; Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 2. Apstrāde Lēmumu par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ludzas novada pašvaldības domes Dzīvokļu komisija pieņem mēneša laikā (ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem) pēc iesnieguma saņemšanas. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ludzas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000017453
  Papildu informācija:
  Ludzas novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, T:+371 26869560, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Zilupes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada Blontu pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:30

  Pusdienu pārtraukums 12.00 -12.30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Ludzas novada pašvaldības pasta adrese
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -