Laulības reģistrēšana

Madonas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personām, kuras vēlas doties laulībā, ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. 1) laulības noslēgšanas iesniegums; 2) personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls; 3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos; 4) nepilngadīgai personai, kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls); 5) ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi - attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls). 2. Maksājuma veikšana Persona veic valsts nodevas maksājumu 14,00EUR. 3. Pakalpojuma saņemšana Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Madonas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000054572

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-19:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-15:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-19:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-12:00, 13:00-15:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -