Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana (Alūksnes novada pašvaldība)

Alūksnes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 24.11.2023.

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Ja personas vēlas noslēgt laulību baznīcā, tām personīgi jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, kur tiek pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti un dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par dokumentu pārbaudi. Šī izziņa jāiesniedz attiecīgajā baznīcā (garīdzniekam, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt). Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls. Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls. Ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls. Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Šo izziņu personas, kas vēlas noslēgt laulību, iesniedz garīdzniekam. Izziņa derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas brīža. Valsts nodeva par laulības reģistrācijas iesniegumu - EUR 14,oo Atgādinājums: Par noslēgto laulību garīdzniekam jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē vai pa pastu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pārsūdzība ir iespējama administratīvajā rajona tiesā, Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13A

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Alūksnes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000018622
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@aluksne.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00, 14:00-16:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki 10:00-12:00 Pusdienlaiks13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pasts: Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -
  Pasts:
  Pasts: Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks 13:00-14:00

  Sestdiena -

  Par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi.

  Svētdiena -