Komersantu paziņojumu izskatīšana par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu

Veselības inspekcija

Informācija atjaunota 25.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti Saņēmēji

Pieprasot pakalpojumu, atbilstoši pakalpojuma saņemšanas procesa apraksta sadaļā noteiktajai kārtībai, komersantam tiek nodrošināta iespēja, izpildīt Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8. panta devītajā daļā noteikto prasību “komersants, kurš nodarbojas ar elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību, pirms šo izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas paziņo par to Veselības inspekcijai”.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1.solī izvēloties “Pieprasīt pakalpojumu”, Jūs tiekat pārvirzīts uz e-adresi, kur sadaļā “Rakstīt jaunu ziņu” no saraksta “Izvēlēties veidlapu” izvēlas veidlapu “Iesniegums par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību” un izvēlas “Aizpildīt veidlapu”. 2.solī aizpilda pamatinformāciju par iesniedzēju. 3.solī aizpilda iesnieguma saturu. Norāda uzņēmuma paraksttiesīgo personu un kontaktpersonu, ja tāda ir. Norāda informāciju par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Ierakstu skaitu par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc nepieciešamības. 4.solī norāda veidu, kādā vēlas saņemt atbildi uz iesniegumu. Iespējams norādīt atbildes saņemšanas veidu „Atbilde nav nepieciešama”. Neskaidrību gadījumā Veselības inspekcijas speciālisti sazināsies ar Jums. 5.solī jāpārbauda sava iesnieguma saturs. To iespējams nokopēt un saglabāt citā informācijas nesējā vai izdrukāt. Pēc apstiprinājuma "Iesniegt iesniegumu" esošais teksta saturs vairs nebūs pieejams. Kad saturs pārbaudīts, - iesniedz iesniegumu. 2. Pakalpojuma saņemšana Iesniedzot atbilstoši aizpildītu iesniegumu par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību, komersanta pienākums, pirms tirdzniecības uzsākšanas paziņot par to Veselības inspekcijai, ir izpildīts, kamēr sniegtajā informācijā nav notikušas izmaiņas. Veselības inspekcija nosūta apstiprinājumu klienta izvēlētajā veidā, ka sniegtā informācija ir saņemta. Ja norādīts „Atbilde nav nepieciešama”, Veselības inspekcijas speciālisti sazinās ar iesniedzēju tikai neskaidrību gadījumā. Ja Veselības inspekcija, izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, tā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju. Komersants 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz Veselības inspekcijā precizēto informāciju. Ja komersants 30 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas nav saņēmis pieprasījumu precizēt iesniegto informāciju, kā arī 14 dienu laikā pēc precizētās informācijas iesniegšanas nav saņēmis atkārtotu noteikumu Nr. 593 3.punktā minēto pieprasījumu, uzskatāms, ka komersants ir izpildījis Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8. panta devītajā daļā noteikto pienākumu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Veselības inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90002448818
  Papildu informācija:
  Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600 http://www.vi.gov.lv; e-pasts: vi@vi.gov.lv

Pakalpojumu kanāli: