Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai)

Veselības inspekcija

Informācija atjaunota 20.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi, Komersanti Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavots atzinums. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Veselības inspekcijā jāiesniedz: 1. Pieteikums; 2. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums; 3. Telpu inventarizācijas plāna kopija vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma; 4. Skaidrojošais raksts par objektu - objekta nosaukums, darba profils, pakalpojumi. Pakalpojums – „Atzinuma par objekta gatavību darbības uzsākšanai/ turpināšanai” saņemšana ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem). ! Ja pieteikums atzinuma sagtavošanai tiek iesniegts par nometnes darbības uzsākšanu, dokumenti iesniedzami portālā www.nometnes.gov.lv Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz elektroniski portālā www.latvija.lv 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojumu - sagatavotu atzinumu - klients saņem atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā: - elektroniski e-adresē vai e-pastā; - pa pastu; - klātienē.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Veselības inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90002448818
  Papildu informācija:
  e-pasts: vi@vi.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  E-adrese:
  Cits elektronisks kanāls:
  VISC. Nometnes
  Cits:
  https://nometnes.gov.lv
 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  VI centrālais birojs Rīgas reģions
  Adrese:
  Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena -

  PIEKTDIENĀS klientu apkalpošana notiek ATTĀLINĀTI; informatīvais tālrunis: 67081600

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Centrālais birojs, Rīgas reģions
  Adrese:
  Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -