Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP222-V1-0

Lietošanas noteikumi

Lietojot e-pakalpojumu, tiek noteikti šādi ierobežojumi un lietošanas nosacījumi:

  1. Lai būtu iespējams apskatīt pakalpojuma rezultātu, lietotāja datorā jābūt uzinstalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama "https://www.adobe.com/lv/").
  2. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas.
  3. Iegūtajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav paredzēti izmantošanai kā dokuments (izziņa).
  4. Sagatavotā datne ar datiem pēc pakalpojuma pabeigšanas netiks saglabāta pakalpojuma rezultātos sadaļā „Tavi e-pakalpojumi”. Ja vēlaties, lai sagatavotie dati Jums būtu pieejami pēc pakalpojuma pabeigšanas, ieteicams tos izdrukāt vai saglabāt datorā vai citā datu nesējā, veicot nepieciešamos drošības pasākumus.
  5. Lietotājs uzņemas atbildību, lai drošības pasākumu neievērošanas dēļ sagatavotie dati nenokļūtu trešo personu rīcībā.
  6. Lietotājam uzsāktā pakalpojuma ietvaros var nebūt pieejamas tās izmaiņas, kas datos ir veiktas pēc pakalpojuma uzsākšanas. Šīs izmaiņas būs pieejamas nākamajā pakalpojuma uzsākšanas reizē.