Aprūpes mājās nodrošināšana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 12.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai persona vai viņa pilnvarotais pārstāvis Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu, kā arī ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (bīstamas infekcijas slimības, plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības) neesamību. 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība Pakalpojumu par Pašvaldības līdzekļiem var saņemt: - personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; - pilngadīga persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu valstī. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo darba algu mēnesī, tad persona veic maksājumu par summu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, starpību starp klienta maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz pašvaldība. Par aprūpes mājās pakalpojuma cenu skatīt sadaļā Cita informācija (Ministru kabineta 31.05.2003 noteikumi 275). 3. Pakalpojuma saņemšana Pārvalde 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Pakalpojumu nodrošina Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Valmieras novada pašvaldības domē. Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. 64207140

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde (sociālā rehabilitācija)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no pl.12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no pl.12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no pl.12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no pl.12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no pl.12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -