Laulības reģistrācija (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 13.12.2023.

Citi Saņēmēji

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību,personīgi jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā Laulību noslēdz viena līdz sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personas, kuras vēlas doties laulībā, klātesot iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu, uzrādot: - personu apliecinošu dokumentu; - dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības pārtraukšanu; - ja persona nepilngadīga (Civillikuma 33.pants), vecāku vai bāriņtiesas rakstveida atļauju stāties laulībā; - ārzemnieks (ja viņš laulības iesnieguma iesniegšanas un laulības reģistrācijas brīdī Latvijā uzturas likumīgi) uzrāda attiecīgas ārvalsts kompetentas iestādes izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Šādam dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā; Ja izsludinātie vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa viņiem izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kura ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Iesniedzot laulības pieteikumu, ir jāsamaksā valsts nodeva 14 EUR apmērā; no valsts nodevas it atbrīvoti 1. un 2. grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām. 2. Pakalpojuma saņemšana Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pakalpojuma saņemšanas minimālais termiņš: viena vai sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums un pārbaudīti dokumenti. Laulību reģistrācija tikai ar liecinieku klātbūtni kabinetā otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien . Svinīga laulību reģistrācija: piektdienās un sestdienās, ja tās neiekrīt Valstī noteiktajās svētku dienās.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dzimtsarakstu nodaļas nepamatotu atteikumu reģistrēt laulību ieinteresētās personas var pārsūdzēt tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000077325
  Papildu informācija:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 65476780, 65476777

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 14:00
  Trešdiena 09:00 - 18:00

  9.00-12.00; 14.00-18.00 (no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek līdz 17.00)

  Ceturtdiena 09:00 - 14:00
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  9.00-12.00 un 14.00-16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -