Laulības reģistrācija

Ropažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  3. Pakalpojuma saņemšana Laulību noslēdz klātienē, svinīgos apstākļos noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību. 1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz iesniegums par laulības noslēgšanu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta par ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu. Ja perona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja. Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. 2. Maksājuma veikšana Pirms laulības noslēgšanas, iesniedzējiem jāveic valsts nodevas samaksa par laulības reģistrāciju – 14,00 EUR; pašvaldības noteiktā maksa.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ropažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000067986
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa, dzimtsaraksti@ropazi.lv, +371 67910564

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 11:00-13:00 / 14:00-19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9:00-13:00 / 14:00-18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -

  Brīvs

  Svētdiena -

  Brīvs

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa Garkalnes pagastā
  Adrese:
  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšana no 11:00-13.00, 14:00-19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšana no 09:00-13.00, 14:00-18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa Ropažu pagastā
  Adrese:
  Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Otrdiena -
  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa Vangažu pilsētā
  Adrese:
  Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 12:30 - 13:30

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -