Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 27.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. 2. Pakalpojuma saņemšana Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam: E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts; Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē; Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts. Korespondence - norādītajā pasta adresē; Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00 Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00 Piektdienās: 08:00 – 16:00

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Šo lēmumu persona var apstrīdēt augstākā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Saldus novada pašvaldība, t62304365

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Saldus novada pašvaldība
  Adrese:
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Saldus novada pašvaldība
  Adrese:
  Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -