Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 22.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Personai Bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti: - fotogrāfija (3x4 cm), - pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24.gadu vecumam izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un sekmīgi apgūst izglītības programmu. Izziņa jāiesniedz katru gadu līdz 1.oktobrim. - iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta). Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, Bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, Bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu. Bāriņtiesa dokumentus apliecības izgatavošanai nosūtīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Bāriņtiesa, tālr. 67149872, 28305978

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -