Bērna uzņemšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības PII rindā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde"

Informācija atjaunota 05.04.2024.

Pirmsskolas vecuma bērni, Fiziskās personas Saņēmēji

Elektroniska iespēja reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieteiktu bērnu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupās pie skolas, jāvēršas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Piesakot bērnu rindā līdzi jābūt: - bērna dzimšanas apliecībai vai pasei, vai IDe kartei; - vecāku personu apliecinošam dokumentam (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumam, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu). Izglītības pārvalde reģistrē bērnu Rindā hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma pa dzimšanas gadiem, izdarot ierakstu Bērnu rindas reģistrā uzņemšanai izglītības iestādē. Ārkārtas situācijas laikā reģistrācija notiek attālināti pa tālruni: 26122303 2. Pakalpojuma saņemšana Jauno grupu komplektācija izglītības iestādēs notiek katru gadu no maija pirmās pirmdienas līdz 31.augustam. Izglītības iestādes pirmsskolas grupu komplektācija notiek atbilstoši iestādē vakanto vietu skaitam atbilstošās vecuma grupās Rindas kārtībā no reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu un bērna deklarēto dzīvesvietu. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nosūta reģistrēto bērnu sarakstu attiecīgajai pirmsskolas izglītības iestādei, norādot bērna vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, deklarēto un faktisko dzīvesvietu, vecāku kontakttālruņu numurus. Pēc saraksta saņemšanas pirmsskolas izglītības iestāde telefoniski informē vecākus par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē. 10 kalendāro dienu laikā pēc informācijas saņemšanas vecāki iesniedz nepieciešamos dokumentus pirmsskolas izglītības iestādē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde"
  Reģistrācijas numurs:
  90009737220
  Papildu informācija:
  Klientu apkalpošanas speciālists (bērnu reģistrācija pirmsskolai), 65424602

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Klientu apkalpošanas speciālists
  Adrese:
  Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums: 13.00 - 14.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 13.00 - 14.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 13.00 - 14.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 13.00 - 14.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums: 13.00 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -