Trūcīgās personas / ģimenes statusa noteikšana (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 23.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusa nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu. Trūcīgas mājsaimniecības statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums V nodaļa)

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums pakalpojuma pieprasīšanai, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, jāiesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti: 2. ienākumus apliecinošas izziņas par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem (ienākumi no algota darba, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas, valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts, ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim)

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas!

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Sociālais dienests (+37164607176; +37126531970)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -