Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 02.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā ir trīs posmi: 1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu. Īpašuma departamentā iesniedz ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ( turpmāk - Departaments) metodisko palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus. 2. Īpašuma departaments sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu par mājas pārņemšanu un nodošanas-pārņemšanas Aktu, kā arī organizē tā parakstīšanu. 3. Īpašuma departaments un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta nodošanas-pārņemšanas Aktu un dzīvokļu īpašnieki pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības. Īpašuma departaments veic izmaiņas Zemesgrāmatā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzīvojamās mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus. Departaments piedalās dzīvojamās mājas pārņemšanas procesa 1. posma realizācijā: 1. Pieņem pieteikumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Pieteikumā jānorāda dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotās personas kontakttālrunis un/vai e-pasta adrese, kā arī jāpievieno nepieciešamie dokumenti. 2. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma un pieteikuma saņemšanas 2 darba dienu laikā informē par pieteikuma saņemšanu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un dzīvojamās mājas pašreizējo pārvaldnieku, nosūtot tiem kopības lēmuma pieņemšanas protokola kopiju. 3. Pieprasa: 3.1.Pārvaldnieka informāciju par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem, par mājai izveidotajiem uzkrājumiem, veiktajiem, bet neapmaksātajiem remontdarbiem, kas veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai avārijas situācijas novēršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par neizīrētajiem dzīvokļiem un neiznomātajām telpām, par tiesā celtajām prasībām; 3.2. no Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārskatu par dzīvokļa īpašumiem dzīvojamajā mājā, to īpašniekiem un īrniekiem, Komisijas rīcībā esošo konkrētajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plānu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju. 4. Pēc minētās informācijas un dokumentu saņemšanas 4 darba dienu laikā pārbauda iesniegtā dzīvokļu īpašnieku lēmuma tiesiskumu, pārliecinoties, vai kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai "par" ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits pieteikumā un nepieciešamo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniedz Īpašuma departamentam pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pārējos nepieciešamos dokumentus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana. 1.1.Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, tam pievienotos dokumentus, parakstītus ar drošu elektroniski parakstu Departamenta e-pastā vai e-adresē. 1.2.Iesniedzējs nosūta Pieteikumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Departamentam pa pastu, 1.3.Ierodas Rīgas Apkaimju iedzīvotāju pieņemšanas centŗā Brīvības gatvē 49/53. Rīgā, un iesniedz Pieteikumu tam pievienotos dokumentus, 1.4.vienojas ar Departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Neprivatizētas daļas pārstāvības nodaļas darbinieku par tikšanos un iesniedz pieteikumu. Ja nepieciešams, dokumenti tiek precizēti, izsniegti/nosūtīti elektroniski paraugi Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu apliecinātas kopijas: a) dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu; b) dokumenti par visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopības lēmuma pieņemšanu; c) dzīvokļa īpašnieka pilnvaras kopija (gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieku pārstāv cita persona); d) izraksts par sabiedrības/pilnvarotās personas valdes locekļu paraksta tiesībām; e) dzīvokļu īpašnieku līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai sabiedrību; f) apliecinājums par aptaujas balsošanas protokola nosūtīšanu/izsniegšanu, ja dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas procedūra veikta aptaujas veidā, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 2. Pakalpojuma saņemšana. Nosūtot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam Pieteikumu, Iesniedzējs saņem informatīvo vēstuli uz norādīto e-pasta adresi.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53,tālruņa numurs: 67 474 700

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  E-adrese:
  E-pasts:
  Cits elektronisks kanāls:
  Personas e-pasts vai e-adrese
  Piezīmes:
  Personas e-pasts vai e-adrese
  Cits:
  Personas e-pasts vai e-adrese
 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 18:00
  Ceturtdiena 08:00 - 19:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
  Adrese:
  Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par 2 stundām

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
  Adrese:
  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -