Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Madonas novada pašvaldība)

Madonas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pabalstu noformē Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu, vai iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, vai iesniegumu nosūtot pa pastu. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz norādīto kontu, pamatojoties uz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Madonas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000054572