Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Jūrmalas valstspilsēta)

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu, viens no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz Labklājības pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai Dzīvokļu nodaļā iesniegumu pabalsta saņemšanai. Pabalsta pieprasīšanai iesniedz: iesniegumu personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi, vai oficiālo elektronisko adresi. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalstu piešķir Labklājības pārvalde, izvērtējot katru konkrēto situāciju, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Par piešķirto pabalstu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona tiek informēta rakstiski.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Labklājības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000056357
  Papildu informācija:
  Jūrmalas Labklājības pārvalde, +371 67767347

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas Labklājības pārvalde
  Adrese:
  Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukume 13.00-13.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Paula Stradiņa iela 6, Jūrmala, LV-2010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 13:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -