Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, to sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 07.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Iesniegums, kuru nodokļu maksātājs aizpilda atdodot Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai nederīgās tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markas. Minētās akcīzes nodokļa markas var atdot VID triju gadu laikā pēc to saņemšanas. Nodokļa maksātājam 30 dienu laikā VID jānodod visas atlikumā esošās neizmantotās akcīzes nodokļa markas gadījumā, ja viņam ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un viņa uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Veidlapu var iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Akcīzes preču marķēšanas dokumenti" – "Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām". Ja tiek atgrieztas akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts, iesniegumā jānorāda informācija par samaksātā akcīzes nodokļa novirzīšanu: 1) nodokļu parādu segšanai; 2) turpmākajiem nodokļu maksājumiem; 3) uz nodokļu maksātāja kontu. Nodokļa maksātājs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas atdod VID akcīzes nodokļa markas, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem. Ja akcīzes nodokļa markas ir neizmantotas un ir oriģināliepakojumā, tās atdod oriģināliepakojumā. 2. Pakalpojuma saņemšana VID izvērtē atdoto akcīzes nodokļa marku identiskumu, ņemot vērā identifikācijas parametrus – sēriju un numuru. Paziņojums par identificētajām akcīzes nodokļa markām komersantam tiek nosūtīts elektroniski VID EDS.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 2) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
  Adrese:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 15:30
  Otrdiena 09:00 - 15:30
  Trešdiena 09:00 - 15:30
  Ceturtdiena 09:00 - 15:30
  Piektdiena 09:00 - 14:30
  Sestdiena -
  Svētdiena -