Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Olaines novads)

Olaines novada pašvaldība

Informācija atjaunota 18.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018: 1) personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista, iesniedzot pieteikumu, 2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Ja uz bērnu attiecināms kāds no 2018. gada 17. janvāra Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, kas minēti 15.1.1. – 15.1.5. vecākam ir jānorāda pazīme uz prioritāti bērna elektroniskajā pieteikumā. Pašvaldība pārbauda informāciju par pazīmi un pievieno ārpuskārtas priekšrocību bērna pieteikumā. Par pievienotajām vai atceltajām priekšrocībām informē vecākus Olaines novada vienotajā pirmsskolu reģistrā norādītajā saziņas kanālā. Vecākam nav jāveic atzīme par 15.1.6. apakšpunktā noteikto prioritāti, to pievieno sistēma automātiski, ja izpildās šī punkta nosacījumi. Pazīmes uz prioritāti ir informatīvas. Pieteicējs var norādīt ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 2. Pakalpojuma saņemšana Bērns tiek uzņemts pašvaldības PII rindā uzreiz pēc elektroniskā pakalpojuma izpildes vai iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā. Par uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādē tiek paziņots atbilstoši iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Olaines novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024332
  Papildu informācija:
  inga.seluka@olaine.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists
  Adrese:
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -